Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

PL


Firma Venturi Home Solutions już od 2006 roku dostarcza najwyższej jakości usługi i sprzęt z zakresu instalacji inteligentnego domu, systemów multiroom audio / video, sal kinowych i konferencyjnych oraz integracji systemów inteligentnych zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i instytucji komercyjnych.  
 

 
 
Projekt Współfinansowany przez Unię europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Projekt nr. 413 zatytuowany: "Rozwój firmy Venturi Home Solutions poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty w Łodzi" zrealizowany w ramach konkursunr.RPLD.03.06.00-1/10 programu Osi Priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiebiorczość regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

rpo_logo